Tin tức

Sau những thành công và tạo được tiếng vang lớn tại Festival Huế 2010, thông qua Bộ Du lịch và Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô, nghệ sĩ Paco Rentería sẽ tiếp tục...
Sáng 6/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để bàn tổng thể chương trình Festival Huế 2012. Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,...
Sáng 6/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để bàn tổng thể chương trình Festival Huế 2012. Sáng 6/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với...